Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kütle Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kütle (m) (Özet) : Madde miktarına kütle denir. M sembolüyle ile gösterilir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir.

Kütle Nedir (Detay)

Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir. Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür.

Özkütle, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine öz kütle denir.Ayırt edici özelliktir ve d sembolüyle gösterilir.

Özkütle = kütle hacim yani d = m V

dir.

Özkütle kütle ve hacime bağlı değildir. Çünkü kütle artıkça hacimde orantılı olarak artacağından özkütle sabit kalır. Fakat cismin kütlesi sabit kalıp ve sıkıştırılarak hacmi azalırsa özkütle artar. Birden fazla sıvının türdeş olarak karışmasıyla meydana gelen karışımın özkütlesi dkarışım = karışıma giren sıvıların kütleleri toplamı / karışıma giren sıvıların hacimleri toplamı yani dk = m1 + m2 + ... / v1 + v2 + ... dır. Karışımın özkütlesi karışıma giren sıvıların özkütleleri arasında yer alır. Sıvılar eşit hacimde karışıma katılıyorlarsa dk = d1 + d2 / 2 formülüyle, eğer sıvılar eşit kütlede karışıyorlarsa dk = 2 . d1 . d2 / d1 + d2 formülüyle bulunur.

Kütle Nasıl Ölçülür

Kütleyi ölçmek için eşit kollu teraziye ihtiyaç vardır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır. Kütle birimi gramdır.

Kütle Nasıl ÖlçülürKilogram “kg” sembolü ile gram “g” sembolü ile gösterilir.
1000 gram= 1 kilogram dır.

Kütlenin SI birim dizgesine göre temel birimi kısaca kg ile yazılan kilogramdır. Ayrıca kütleyi ölçmek için aşağıdaki birimler de kullanılır:
• gram: 1 gr = 0.001 kg
• ton: 1 ton = 1000 kg
• MeV/c² (Özellikle atomaltı parçacıkların kütlesinin hesaplanmasında kullanılır.)
Eşit kollu terazi ile kütle ölçülürken eşit kollardan birine standart kütleler diğer bölümüne ise tartılacak maddeler konur. Günümüzde elektronik terazilerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Kültle Ölçüm Deneyi Örneği

Kullanılan Araç ve Gereçler:
1 - Bir adet beherglas
2 - Su
3 - Bir parça ip ve lastik balon
4 - Bir adet bağlama parçası
5 - Hidrostatik terazi
6 - Tartı takımı

Deneyin Yapılışı:
1-Hidrostatik terazinin kefelerini dengeleyin boş beherglası kefelerden birine koyarak tartınız ve not ediniz. Bu tartım beherglasın boş kütlesini yani darasını verir.Beherglasın içine su koyarak tartınız bulduğunuz değer suyun kütlesini verecektir.

Aynı şekilde ip ve lastik balonuda şişirmeden tartınız (darasını alın). Sonra şişirip tartınız.
Bağlama parçasını kefeye koyarak doğrudan kütlesini bulabilirsiniz

Deney Sonucu:
İlk tartımla (dara) son tartım(brüt) arasındaki fark maddelerin ortak özelliği olan kütleyi verecektir.

Teorik Bilgi:
Kütle,hacim,renk,biçim v.b özellikler maddelerin ortak olan özellikleridir. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özelliğidir maddenin biçim ve miktarına bağlıdır.Cismin hacmini dolduran,değişmeyen madde miktarına kütle denir.
Kütlenin Sözlüksel Anlamları
1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: Seçmen kütlesi.
4. fiz. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.

Farklı Tanım:
1. Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. SI sisteminde kütle birimi kg dır.
2. Madde miktarının ölçüsü. Maddenin, hareket değişimine direnç gösteren miktarı. Bir elektron, atom molekül veya bunların hepsini içine alan molün fiziksel miktarı. Birim, miligram, gram vaya kilogram olabilir. Ağırlığın aksine kütle değişmesi. Mesela 1 gram suda her zaman aynı sayıda molekül vardır.

Bir ölçü birimi "kütle"
Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır. 10 ar 10 ar küçülür. +4 derece sıcaklıkta 1 dm3 hacimli saf suyun kütlesine 1 kg denir.
Hektogram: Kilogramın 10 da biridir. Kısaca hg şeklinde gösterilir.
Dekogram: Kilogramın 100 de biridir. Kısaca dag şeklinde gösterilir.
Gram: Kilogramın 1000 de biridir.

Gramın As Katları
Desigram: Gramın 10 da biridir. Kısaca dg şeklinde gösterilir.
Santigram: Gramın 100 da biridir. Kısaca cg şeklinde gösterilir.
Miligram: Gramın 1000 da biridir. Kısaca mg şeklinde gösterilir.

Kilogramın Katları:
1 Kental = 1q = 100 kg.
1 Ton = 1t = 1000 kg.

Brüt kütle - dara = net kütle
Brüt kütle - net kütle = dara
Dara + net kütle = Brüt kütle


Kütle Resimleri

 • -1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • -2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • -3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kütle Sunumları

Kütle Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kütle Ek Bilgileri

 • -7
  2 yıl önce

  Kütle Nedir?
  (katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)